Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer men uit de drie bovenstaande vergelijkingen de formule afleidt dan heeft men alle veranderingen in de temperatuur daarbij m rekening gebracht.

a^v* ïeJafl1eid™& verwijzen wij naar het genoemde journaal der 8t. M.rj Nederland.

Aan boord van de schepen dezer M.ij zal bij de berekening der formule volgens de hierboven aangegeven wijze, er steeds één tijdvak zijn, n.1. het Indische, waarbij het wel toegestaan is om de temperatuur op de gewone wijze te middelen omdat die weinig veranderlijk was. Ook des zomers in Nederland kan zich dat geval wel eens voordoen. Dit maakt de formule in zoo ver eenvoudiger dat men voor een dergelijk tijdvak om £L te vinden, niet al de temperaturen tot de 2e macht behoeft te verheffen, doch in dit

geval mag nemen = t2 en ook -4-—±J- =(t—T)2 n n v ; -

' Als controle op de juistheid der bewerking is het niet voldoende

Sluiten