Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen Oostelijke afwijking. De vraag is, welke kracht zal de overhand hebben.

Nu zal, in 't algemeen door den vorm van het schip in langscheepsche richting, meer magnetisme geinduceerd worden dan in dwarsscheepsche richting, doch de praktijk leert, dat de, zich in dwarsscheepsche richting bevindende pool, door hare meerdere nabijheid overwegend is. In den regel ziet men dan ook, dat bij den koers N.O., de naald Oostelijke afwijking krijgt door het vluchtig magnetisme in horizontaal week ijzer.

Ligt het schip Oost voor, dan is de naald dwarsscheeps geplaatst in de richting van de geinduceerde pool en is er dus geen afwijking, aangezien dan in langscheepsche richting geen magnetisme geinduceerd wordt, doch de richtkracht wordt verzwakt.

Bij den koers Z.O. is er een Noordpool in het achterschip, die Oostelijke afwijking tracht te geven en een N.pool aan B.B. in dwarsscheepsche richting, die Westelijke afwijking aan de naald tracht te geven. De kracht der in dwarsscheepsche richting zich bevindende pool heeft weer de overhand en de naald zal Westelijke afwijking krijgen. Bij den koers Zuid is de afwijking weer nul en wordt de richtkracht verzwakt.

De door het vluchtig magnetisme in horizontaal week ijzer ontstaande afwijking heeft dus een geheel ander verloop dan de semicirculaire afwijking. De eerstgenoemde afwijking is nul bij de vier hoofdstreken en heeft een maximum waarde bij de vier hoofdtusschenstreken, terwijl zij in elk kwadrant van naam verandert. Men noemt daarom de afwijking, ten gevolge van het vluchtig magnetisme in horizontaal week ijzer, kwadrantale afwijking.

Fig. 109. ^m een voorstelling te verkrijgen van

net verloop der at wijkingen tengevolge van tijdelijke inductie van horizontaal week ijzer, beschouwen wij alleen het dwarsscheepsch week ijzer hetwelk, zooals reeds opgemerkt werd, in hoofdzaak die afwijking doet ontstaan, althans bij niet te ongunstig geplaatste kompassen.

Ligt het schip magnetisch Oost of West voor, dan wordt het dwarsscheepsch ijzer geinduceerd door de volle werking van de horizontale intensiteit H van het aardmagnetisme; bij de magnetische koersen Noord en Zuid daarentegen wordt dwarsscheepsch week ijzer niet geinduceerd. Bij tusschenkoersen verandert de magneetkracht van het geinduceerd dwarsscheepsch ijzer volgens de sinus van den magnetischen koers. Als n.1. in Fig. 109, NK=H de hor. int. van de aardmagneetkracht voorstelt, dan wordt de dekbalk AB geinduceerd door

Sluiten