Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE AFDEELING.

li HOOGTE VERBETERING EN.

De hoogte van een hemellichaam boven de kim, die men bijv. door middel van een sextant gemeten heeft, geeft niet de hoogte, die noodig is, om in den pooldriehoek de zijde TS te bepalen. Daarvoor moeten op die hoogte verschillende verbeteringen toegepast worden.

Stel bijv., dat de hoogte gemeten is van den onderrand der zon boven de schijnbare kim, dus in Fig. 114 /_FAC, dan zal deze herleid moeten worden tot /_ LMK, d. i. de gemeten onderrandshoogte moet herleid worden tot ware middelpuntshoogte.

Fig. 114.

De bovengenoemde verbeteringen zijn: 1°. De schijnbare kimduiking.

Het oog van den waarnemer is altijd boven het oppervlak van de aarde verheven. Men meet dus niet de hoogte van het hemel-

Sluiten