Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men vindt in den Almanak:

11 Oct. 12UM.T.Gr. gw.i/2m'. = 14'47",S 11 Oct. 12" M.T.Gr. £ e.h.p. = 54'12",8 » °" » n =14/46//,3 0» „ =54' 7",2

in 12° versch. = f,5 in 12" versch. = 5",6

8™,4 „ =1" „ 8"4 ' = 3", 7

11 Oct. 0" M.T. Gr. g w. »/g m. =14/46//,3 11 Oct. 0"M T.Gr. £ e.h.p. = 54' 7",2

£ w. x/2 m. =14'47",3 £ e.h.p. = 54'10",9

Tafel XLI= 4", 4

£ gemh.=40°57'30// a//_

k.= 4'41" ([h.p. = 54' 6",5

sch. loc. h. =40°52'49" p. = h.p. cosh.

R-= 1' 1" p. = 54', 1 X 0,756 - 40'54"

w. loc. h.=4o°5i'42"

p. = 40'54" Volgens Tafels VIIJ. en VILB

C w.h. = 41°32/36" ([gem.h. = 40°57/,5

Cw.'/8™.= 14'47" leverb.= 49', 4

-€ w. h. = 41°17'49" 41°46/,9

2" verb.= Q',4

41°47',3

2 X w. J/2 m.= 29',6 -gw.h. = 41017',7

3. 12 Januari 1888, is waargenomen, met het oog 6 M. boven water, de middelp. hoogte van Mars = 67°32'. Gevraagd de ware middelpuntshoogte.

Men vindt in den Almanak bij „at Transit at Greenwich": Mars equ. hor. par. = 1"

. Mars gem. «a.p.h.^ö?^ :Volgens Tafel VL

sch. loc. h. = 67°27'39" Mar8 gem.h. = 67°32' R1=__0^24^ le verb. = 4', 7

w. loc. h. = 67°27'15" GT°2VS voor h.p. = 7" TafelXXXVII pvp= 3^ 2' verb. = 0''o

Marsw.h. = 67°27'18" Mars w.h.=~6T°2T^

4. Gemeten hoogte Altaïr = 44°43'. Gevraagd de ware hoogte, als het oog 6 M. boven water is.

Altaïr gem. h. = 44°43'

k.= 4/21" Volgens Tafel VI.

sch. loc. h. = 44°38/39" Altaïr gem. h. = 44°43'

R. = Q'59" verb. = 5',3

Altaïr w. h = 44°37'40" Altaïr w. h. = 44°37',7

Sluiten