Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, zooals uit de figuur blijkt, de gemeten /_KAK', verminderd met 180°, gelijk aan de dubbele waarde der schijnbare kimduiking. Men neemt hierbij aan, dat de toestand van den dampkring voor de beide diametraal tegenover elkaar gelegen punten der kim dezelfde is.

Daar de prisma-cirkel een duur instrument is, dat slechts zeer zelden aan boord van een-koopvaardij schip voorkomt, heeft men op verschillende wijzen getracht de sextant van een inrichting te voorzien, waardoor de schijnbare kimduiking ook met dit instrument met een voldoende graad van nauwkeurigheid kan worden gemeten. Zie „de Zee" van 1904, bl. 187. Een inrichting die zeer goed voldoet is de volgende: Voor het onverfoeliede, dus voor het bovenste gedeelte van den kimspiegel S2 , Fig. 1.19, wordt eén rechthoekig gelijkbeenig prisma P

Fig. 119.

geplaatst, zoodanig dat de lijn, die den rechten hoek midden door deelt, juist langs de ring van den kijkerdrager E gaat. De vatting van dit prisma heeft een voetje, eindigend in een vierkante pen, die past in een vierkant buisje, aan het geraamte van den sextant naast den kimspiegel aangebracht. Het priBma kan dus gemakkelijk ingezet of uitgenomen en in de doos geborgen worden. Op den kijker of de oogbuis wordt een klein reflectie-prisma A geschroefd.

De lichtstraal 2T, komende van de kim, gaat na terugkaatsing door den grooten spiegel Sy en den kimspiegel S2 onder het prisma P door, naar den kijker of oogbuis. De lichtstraal K2 komende van de tegenovergestelde zijde van de kim, valt na totale terugkaatsing door de beide schuine zijden van het prisma P, evenwijdig aan de invallende lichtstraal, eveneens in den oogbuis of kijker,

Sluiten