Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AM: MC=sin ACM: sin CAM, (r+h): r = sin ACM: sin(90°—K") /_ACM= 180°—Cp—(90°—K") = 90°—(<£—K") r A-h cos(cp—K") cos Cp cos K" 4- sin <b sin K"

dUS = — ' = ÏF77

r cosK cosK

of 1 4- ~— cos + s*w 0 ty K"

icptg K"=\—coscpAr —

jp, 1—cosCp h 2 sin2 1/2cp h

& sincp 'rsincp 2sin1/2Cpcos'l/2cp rsinCp

tgK'^tg^LcpAr—^-J J 11 rsinCp

Fig. 120.

Daar K" en Cp altijd kleine hoeken zullen zijn, stellen wij: tgK" = sinK" = K"sin\", tg 1f2cp = sin1/2cp= y^sml" en sinCp = cpsin 1" Na substitutie van deze waarden is:

h

K" sin 1" = 1/» cp sin 1 4—^ . ■,„ 1 rCpsml

dus K" — V, cp + - . 21// rcpsm'l

De /JHACzz-zK" is de ware kimduiking met onvrije kim. Om de schijnbare kimduiking met onvrjje kim JUT".te vinden moet de invloed der aardsche refractie worden toegepast. De formule wordt dan:

Sluiten