Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C0St/2 T=[/cosscos{s- h) cos o cosn

b= 9°58' 6" l.sec = 10,00660 ©_ gem. h. = 15°29'30"

A= 112°85,83// leverb.= 4- 8'30'

h= 15°37'48" l.sec =10,01636 2e „ = — 12''

2£= 138°11'27" 0w.h. = l^°37748;;

ft— 69° 5'43" l.cos= 9,55244

-A = —43°29/50" l.cos= 9,86058

2l.cos 72 T= 9,43598 Ber.Azimuth = + 63° l..cosï/2T= 9,71799 Gep. „ =+85°

ï /" y— 58°30/ 5 —■

2T=Z.117°l/0 Miswijzing =—22° Variatie=—16°

Deviatie = — 6° „ = 6° West.

2°. Berekening van het azimuth uit uurhoek, hoogte en declinatie van het hemellichaamMen heeft in den pooldriehoek:

sin P: sin T=cosh: cosd

sin T = sin P cos dsech

Daar men uit den sinus twee waarden vindt, die eikaars supplementen zijn, zou men in twijfel kunnen geraken, of de scherpe dan wel de stompe waarde genomen moet worden. Deze onzekerheid wordt echter, althans voor hemellichamen waarvan de declinatie niet grooter is dan 30°, door Tafel XLIII met behulp van de altijd bekende gegiste breedte, opgeheven. In deze Tafel zijn n.1. voor de argumenten gelijknamige breedte en declinatie, uurhoek en hoogte gegeven der hemellichamen tijdens de gunstigste omstandigheden voor de tijdsbepaling, d. i., zooals later zal worden aangetoond, tijdens de hemellichamen in den 1™ verticaal staan. Vergelijkt men nu den voor de berekening gebruikten uurhoek, of de ware middelpuntshoogte uit de waarneming met de opgaven in de Tafel, dan kan men nagaan of het waargenomen hemellichaam al of niet den len verticaal gepasseerd is en dus of het azimuth stomp of scherp is.

Zijn breedte en declinatie ongelijknamig, dan is hel azimuth altijd stomp.

Zijn breedte en declinatie gelijknamig en is de declinatie grooter dan de breedte, dan is het azimuth altijd scherp.

Het azimuth is altijd scherp als breedte en declinatie gelijknamig zijn en de uurhoek grooter dan 6 uur is.

Voorbeeld.

12 Juli 1882 op 48°36',5 geg. N.b. en 16°30'W.L., het oog 3,8 Meter bovenwater is des voormiddags te8u5m17sW.T-a/b., ©gem.h. = 36°39/

Sluiten