Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In LPSN is: cosPSN=sinSPNcosPN. of daar

sin SPN= sin (180°—SPN) = sin P

cos PSN= sin P cos PN

Na substitutie is dus

GS^SS^inPcosPN

. cc GSi ©w.h.

waaruit 66, = -—rl =r==—-.—g r

1 sin P cos JSIP sin P cos o

■ Verder is SS} = ABcosAS=£\ Pcosd, om dezelfde reden als

waarom afw. = AL, cos b is,

dus £\P = H=—— j r

oos a smï P cos a cos b

of in secunden tijd uitgedrukt:

AP = ^W'h-

\b sin Pcos d cos b

Uit de figuur blijkt, dat de correctie AP voor de zon altijd bij den uurhoek op 't oogenblik van ware opkomst of waren ondergang moet worden opgeteld, om den uurhoek te vinden op 't oogenblik van schijnbare opkomst of schijnbaren ondergang.

"Wil men* met de teekens werken en dus het negatieve teeken van de 0 w. h. in aanmerking nemen, dan wordt de formule:

_AP = J

15 sin Pcosbcosd

Voorbeeld. 19 April 1881, op 54°30' N.b. en 30°40' W.L., het oog 6 M. boven water, wordt gevraagd de ware tijd van ware zonsopkomst en van schijnbare zonsopkomst bij onderrandskimaanraking.

—cos P=tg btgd

t = 54°30' l.tg = 10,14673 d = ll019' l.tg= 9,30130

—l.cosP= 9,44803 OeP= 7U 5m108,5

18 April W.T. a/b = 16u54m508 (benaderde tijd van ware opkomst).

W.L. in tijd = 2U 2m408

18 April W.T. Gr. = 18n57m308 1 9 April 0"W.T.Gr. © d. = 11°19' 7"N.

19 April „ = -5» 04 +51",66X-5,04 = - 4'20"

0d. = ll°14'47"N. 6 = 54°30' l.tg= 10,14673

d=ll°14'47" l.tg = 9,29852

—l.cosP= 9,44525 ©gem.h.= 0° OeP= 7° 4m458

k. = — 4'21" 18 April W.T.a/b ==16u55m158 (tijd v. R. — 36' 4" ware opkomst.)

© w. loc. h. = — 0°40'25" '

Sluiten