Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STUURTAFEL.

Voorliggend ^ de I Om.voo.te ^ o I Afwring

het kompas. Af^- |MagStisch. hetkomPas- dezenLers

Noord. -f 3° Noord. N 2° W 4- 2°

mo- + 6° NtO. N 6° O. 4- 5°

NNO. 4* 8° NNO. N15° O. 4- 7° 5

NOtN. + 9°,5 NOtN. N 25° O. X 8°5

NO. + 10° NO. N35°0. X 10°

NOtO. + 9° NOtO. N47°0 X 10°

ONO. + 7° ONO. N59°0. X 8°-

0tN- + 5? OtN. N 73° O. 4- ' 6°

Oost. 4- 3° Oost. N86°0. 4- AP-

0tZ- + 1° OtZ. Z79°0. X 1°

0Z0- 2° OZO. Z65°0. - 2°

ZOtO. — 3°,5 ZOtO. Z 52° O — 4°

ZO. 5° ZO. Z40°O. - 5° •

ZOtZ. — 4° . ZOtZ. Z30°O - 4°

zZO. - 2° ZZO. Z20°O. - 2°

Zt0- — 1° ZtO. Z10°O — 1°

Zuid. + 2° Zuid. Z 1° O 4- 1° 5

ZtW. + 3°,5 ZtW. Z 8°W. X 3°5

ZZW. + 4° ZZW. Z19°W. X 4°'

ZWtZ. +• 4° ZWtZ. Z30°W. X 4°

zw- + 4° ZW. Z41°W. X 4°

ZWtW. + 2°,5 , ZWtW. Z53°W. X 3°

WZW + l°5 WZW. Z66°W X 2°

WtZ. 0° WtZ. Z 78° W 0°

West. — 2° West. N87°W — 3°

WtN. . 4° WtN. N73°W — 5°

WNW. 6°,5 WNW. N61°W — 7°

NWtW. 7°,5 NWtW. N 49° W* — 7° 5

NW. I — 9° | NW. N38°W — 7°' NWtN. ■ 6°,5 NWtN. N 29° W — 5° NNW. ■ 4° NNW. ' N20°W' — 3° • . NtW. — l° , NtW. N10°W — 1° I II

De Stuurtafel zooals deze door 1KV«~l-UL~i~wti rr

INed. Meteorologisch Instituut wordt verstrekt bevat het volgende-: 1°. Een kolom met de afwijkingen behoorende bij de miswijzende 0 ot kompaskoersen Noord, NtO, NNO, NOtN enz 2 . welke miswijzende koersen men moet sturen om de magnetische koersen Noord, NtO, NNO, NOtN enz. te behouden. ó . Een kolom met de afwijkingen behoorende bij de magnetische koersen Noord, NtO, NNO, NOtN enz.

Sluiten