Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE AFDEELING.

BEPALING DER HOOGTELIJN.

I. AARDSCHE PROJECTI√čN.

Wanneer men het middelpunt van een hemellichaam door een rechte lijn verbindt met het middelpunt der aarde, dan noemt men het snijpunt van die lijn met de aardoppervlakte, de aardsche projectie van dat hemellichaam. In Fig. 129 is S een hemellichaam aan den hemelsfeer en s de aardsche projectie.

De aardsche projectie van een hemellichaam is het snijpunt der aardoppervlakte met de lijn die de middelpunten van aarde en hemellichaam vereenigt.

Hieruit volgt dat de aardsche projectie van een punt aan de hemelsfeer, dat punt in top heeft.

Fig. 129.

Beschrijft men uit S, met den waren topsafstand TS van het hemellichaam als boogvormigen straal, een cirkel aan de hemelsfeer, dan ligt het toppunt van den waarnemer ergens op dien cirkel TT'T" en de waarnemer zelf zal zich bevinden op den cirkel Hftf', die met een aantal graden gelijk aan den waren topsafstand als boogvormigen straal, uit de aardsche projectie s beschreven is. De cirkel tff' die dus de aardsche projectie is van den cirkel TT'T"

Sluiten