Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men krijgt dan R.O. meridiaan Greenwich. Deze verminderd met de R.O. van het hemellichaam, geeft de WeP. van hethemellichaam ten opzichte van den meridiaan van Greenwich, dus de lengte der aardsche projectie. De breedte der aardsche projectie vindt men als bij de zon.

Voorbeelden.

10 Mei 1903, des namiddags te 4" geg. W. T. a/b. op 15° geg. W.L., bij aanw. tijdm. = 3u10ml8% gevraagd b.enL van de aardsche projectie der zon.

Stand tijdm. tot M. T. Gr. = 4- lu38m128. 10 Mei geg.W. T. a/b. = 4U aanw. tijdm. = +3n10m188

geg.W. L.i.t. = lu 8tand = 4-l"38m128

10 Mei geg. W.T. Gr. = 5" 10 Mei M. T. Gr. = 4»48m308

88 = 4°,8

10 Mei 0U M. T. Gr. © d. = 17022'51" N. 10 Mei 0» M.T.Gr.tijdv. = 3m418,l

+39",91X4,8= 3'12" +08,128 X 4,8 = 08,6

© d. = 17°26' 3" N. tijdv. = 3m418,7 (o.b.

10 Mei M. T. Gr. = 4n48m308 (M.T.) tijdv. = 3m418,7

10 Mei W. T. Gr. as 4n52ml 18,7

©WeP.. ten opzichte van Mer. Gr. = 4u52mll8,7 W.L. aardsche proj. = 73° 2'56" N.b. , j) =17°26' 3" 9 Aug. 1903, des voormiddags te lu25m geg. W.T. a/b. op 110° geg. O.L. bij aanw. tijdm. = 0n58m198, gevraagd b. en L. van de aardsche projectie der maan.

Stand tijdm. tot M. T. Gr. = +5u8m58. 9 Aug. geg. W.T. a/b = lu25m V.M. aanw. tijdm. = 0°58m198

8 ƒ 8 8 „ ' =13«25m «tand = +5» 8- 58

geg. O. L. i. t.= 7°20m g A^g. M. T. Gr. = 6° 6m248

8 Aue. geg. W. T. Gr. = 6U 5m

8 Aug f4.T.Gr.([d. = ll026'17"Z. 8 Aug. 6"M.T.Gr.<£R.O. = 21n21m228,l 8_7",467Xo,4= - 48" +18,959X6,4= 128,5

£d. = li025'29"Z. CR.O.= 21»21m348,6

8 Aug. 0" M. T. Gr. M. © R.O. = 9" 3m168,4 98,86XM= lm 08,1 M.©RO.=: 9tt 4ffl168,5 M. ©WeP. ten opz. Mer. Gr. = 6U 6m248 M. © R.O. = 9° 4m168,5

R.O. Mer. Gr. = = 15"10m408,5 gR.O. = 21n21m34B,6

(TWeP. ten opz. Mer. Gr. = 17u49m 58,9 CO'P. , „ , . = 6»10-54«,1 O.L. aardsche projectie = 92°43'33" Z.b. „ „ =H°25'29"

Sluiten