Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b= 39°25' l.sec= 10,11207

A= 96°56'51" Uosec = 10,00320 A = 40° Q'31"

2f = 176°22/22"

i~ ïïolo^'/ liC0S== ®'50035 0m te beoordeelen, of

-h— 48 10 40 l.sm= 9,87228 £ p. O. of W. is:

Lsiw2 i/2 p= 8,48790 geg- M- © We P. = 13u

l.siny2P= 9,24395 M. Q R. Q. = 1Q»

0M0-24» R. O. mer =723^"

COeP= l°20m488 (TR O — 0»

C W°P=22»39">128 „~

CR-0.= 0°12m498 geg.(rW»P. = 23u

R.O. mer. l.p. =122^1^ (TO*P.= 1» ongev.

M. © R.O, = IQ* 6-328 Tafel8 xn en xnL

22 Aug. M. T. o. L p. = 12-45-29* A _ o 9o

22 Aug. M. T. Gr. = 11-18-50» B=o%

O.L. in tijd= l°26m398 b. en d. ong ^+P^5lT

O.L. = 21°39'45" 8 (7=153°

Lengtepunt j fi.h. = 39025' Az. = Z 153° O.

< O.L. = 21 39 45 10'Z.geeft25',8O. Richting hoogtelijn: Z. 63° O.

VI.

BREEDTEPUNT EN HOOGTELIJN.

rekend1^!™11 ^ br6edtePUnt kan °P de volgende wijze be-

Fig. 135. zü in Fig. 135, 8 de

aardsche projectie van het

waargenomen hemellichaam, t de gegiste plaats, T het breedtepunt en G het observatorium te Greenwich, dan moet de breedte van T door berekening gevonden worden. De lengte van T is gelijk aan de gegiste lengte.

In boldriehoek SPT is bekend: P£=90°—d, TS= 90°—h en /_SPT=gegiste uurhoek = uurhoek op het breedtepunt. De gegiste uurhoek wordt op dezelfde wijze bepaald als bij de berekening

v»u uei noogtepunt. Up den

rneter en stand wordt bij -on^W^Ï1^^^.^. toegepast en men krijgt w.t.Gr. in de figuur tooSSmK

Sluiten