Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

correctie c3 is gegeven, niet voldoende juist meer is, als het azimuth grooter wordt. Daarom zijn de grenzen zoo gekozen dat het azimuth tusschen 0° en 40° of tusschen 140° en 180° valt.

3°. Daar de waarde van A slechts in 4 decimalen wordt gezocht is het noodig den uurhoek te beperken tot hoogstens 2 uren.

Voorbeelden.

1. 16 Nov. 1911 op 15°16/ geg. N.b. en 74°15' geg. O.L. is des namiddags te 0"30m geg. W.T.a/b. bij aanw. tijdm. = 10u24m428, de ©gem.h. = 55°5'. Oog 12 M. b. w. Stand tijdm. = —3u5m388. Gevraagd de ligging van het breedtepunt en de richting van de hoogtelijn door de circum-meridiaansmethode.

16 Nov. geg. W. T. a/b. = 0u30m > 16 Nov. 0uM.T.Gr.©d. = 18°32'14" Z.

geg. O. L. i: t. r= 4n57m ' _4.7X_|_38"52= _ 2'59"

15 Nov. geg. W.T. Gr. = 19u33m © d.= 18°29'15" Z.

Aanw. tijdm. ar 10u24m428 16 Nov. OuM.T.Gr.tijdv. = 15m178,69

Stand = —3" S-388 — 4,7X~08,434= + 28,04

15 Nov. M. T. Gr. = 19u19m 48 tijdv. = 15m198,7(o.b.M.T.)

tijdv. = 15m198,7 © gem. h. - 55°5'

W. T.Gr.= 19"34m238,7 Tafel V= 9',4

■ geg. O.L. i. t. = 4"57m ® w. b. = 55°14',4

geg. W.T. a/b. = 0n31m238,7 n = 34°45',6 geg.WeP = 31m,4

- . f •'• b-\-dz=n—lecorrectie 4- 2ecorrectie.

Tafel XV uurhoekgrens = 67m Tafel XVIII voor A = 3" verb. = 49',2

Tafel XVI 06=0,1390- „ A = 0",2 „ = 3'3

Qd =0,1703 „ ^ = 0",03 „ = Q',5

1_aq0qo le verb. = 53'

a—u,ówó Tafel XIX 2e „ =0',6 Tafel XVIIA = 3",23

w = 34°45',6 . Tafel XX.

le verb. = -53' A = 3",23 )

2everb.= + 0',6 P = 31m,4 ] /—<Vd

&-K=33°53',2 Tafe] XXI

■ d=18029',2.Z. f=0,23 ) : . ^100CTxr

i vi —-iko4 [ Azim. = Z13°,5W.

b. = 15°24'N. b— 15 ,4 J ■ '

Tafel XXII = 0',2 Richting hoogtelijn: N 76°,5 W.

b. = 15°24',2N. l N.b. = 15°24',2 Breedtepunt 0.L. = 74°15'

2. 6 Juli 1897 op 12° geg. N.b. en 113°20' geg. O.L. is des namiddags te 7u15m geg. W.T.a/b. bij aanw. tijdm. = llu45m58 gem. h. tj Ursae Majoris = 51°42'. Oog 7 M. b.w. Stand tijdm. = -f-O"0m54B.

Sluiten