Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te trekken, daar inen in Tafel III bij de correctiën 1' heeft opgeteld om ze alle positief te doen zijn. Past men Tafel III niet toe, dan moet die V natuurlijk niet van de sters ware hoogte worden afgetrokken. De argumenten van Tafel III zijn R.O. meridiaan en datum. Het komt een enkele maal voor, dat bij de correcties van Tafel III 2' moeten worden opgeteld om ze allen positief te doen zijn. In dat geval moet men dus 2' van de sters ware hoogte aftrekken. Uit het voorbeeld achter m den Naut. Almanac blijkt of dit geval zich voordoet.

Daar de schijnbare dagelijksche beweging van de poolster uit den aard der zaak zeer langzaam plaats heeft, is het duidelijk, dat een fout in den tijd dus in den uurhoek niet veel invloed zal hebben op de hoogte, dus op de breedte.

In de praktijk aan boord, kan men bij de berekening van K.U. meridiaan, voor den zons uurhoek dan ook gerust de aanwijzing van de klok gebruiken, mits natuurlijk rekening wordt gehouden met de verandering in lengte sedert de klok het laatst gelijk werd

gGMen kan het vraagstuk ook rechtstreeks uit de figuur oplossen. Als n.1. in den pooldriehoek bekend zijn TS=90°—h, AS=90 —d en de uurhoek P, dan kan PT=90°-o gemakkelijk berekend worden.

Voorbeeld.

a. Volgens den Nautical Almanac.

7 Februari 1881 op 20°37' geg. W.L., het oog 3,8 M. b. w. des avonds te 9ü15m365 W.T.a/b., is de waargen. Poolstershoogte = 45 27 . Gevraagd de ligging van het breedtepunt en de richting der hoogtelijn. »DA.wn>A_ omMfi«TSTM 7 Fehr.O"W.T.Gr.W.0R.O. = 21u25m25s

7 Pebr'. W.T.a/b = 9"15»36' +9y97X+10,6 = lm45*

W.L. in tijdzr l"22m285 W. © R.O. = 21u27m108

7 Febr .W.T.Gr. = 10"38m 4° = 10", 6 W.'©W°P.= 9"15m36*

R.O.mer. = 30"42m46s

•^gem.h. = 45°27' _ 6"42m469

Tafel VI = 4',4

* w. h. = 45°22',6 * ware h. = 45°22'36"

voor 3e corr. Tafel. ... — 1'

ta . i b.=45°12'29"N. ^h. = 45°21/36"

Breedtepunt |L>_20o37//W Je COrrectie = — 11'21"

Tafel XXin o 4KZl%'<

t> rv nu 7 „ ™. 2 correctie = + Uoo

e;: = 45°,2 | *Azimuth = N. 1°,5W- 3« correctie= + l'2l"

b. = 45°12/29"N.

Richting hoogtehjn: N. 88°,5 O.

Sluiten