Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den uurhoek P en de hoogte h uit deze formules vindt ihen voor verschillende waarden van breedte en declinatie in de Tafel beneden de streepjes.

Is de gelijknamige declinatie grooter dan de breedte, culmineert dus het hemellichaam tusschen top en pool, dan is het azimuth het dichtst bij 90°, wanneer het hemellichaam zich bevindt in den verticaalcirkel, die den boog der schijnbare dagelijksche beweging aanraakt, dus als het zich in S' bevindt. Voor dat geval is in A TS'P, die rechthoekig is in S':

cosP=tgPS'cotPT=lf-T en cosTP = cosTS'cosPS'

tgd

sin b

of sinb=sinhsind dus smh = -r—j

sind

De waarden van P en h uit deze formules vindt men in de Tafel boven de streepjes. Wij zien tevens dat in'het laatste geval, d.i. dus als de gelijknamige declinatie grooter dan de breedte is, het azimuth altijd kleiner dan 90° blijven moet. De omstandigheden voor lengtepuntberekening zijn dan het gunstigst als de parallactische hoek 90° is. . :

6. Invloed van een fout in de hoogte.

Daar men mag aannemen, dat een hoogtewaarneming altijd in meerdere of mindere mate fout zal zijn, is het van belang om na te gaan, wat de invloed van een kleine fout in de waargenomen hoogte zal zijn op de ligging van het lengtepunt, in verband met het azimuth van het waargenomen hemellichaam. Bij dit onderzoek nemen wij aan dat er geen fout is in de gegiste breedte.

Zij in Fig. 140, t de Fig. 140. gegiste plaats in de was-

gegiste plaats in de wassende kaart, S de ware standplaats, tevens lengtepunt berekend met de juiste hoogte, en AB de juiste hoogtelijn, als het hemellichaam in den eersten verticaal is. Stel dat de hoogte een klein bedrag SS1 = AA, afgepast op den staanden rand van de kaart, te klein is gemeten, dan zal AXBX de foutieve hoogtelijn voorstellen, als SXH de azimuthale richting der aardsche projectie van het hemellichaam aanduidt.

AXB.X zal evenwijdig zijn aan AB, omdat men zonder bezwaar kan aannemen dat een kleine fout in hoogte geen invloed zal hebben op de azimuthale richting van het hemellichaam. Sx is in dat geval

Sluiten