Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafel XX geeft de waarde 1//9635 = /? (zie blz- 341) zoodat — Ao = fXAL- Hieruit blijkt dat Tafel XX de invloed geeft van 1' Oostelijker of Westelijker lengte op de breedte bij een uurhoek binnen de grenzen van het oircum-meridiaansgebied.

X. VRAAGSTUKKEN.

1. 13 Aug. 19 . ., des namiddags te 4u25m418 M.T. Greenwich, gevraagd b. en L. der aardsche projectie van de zon.

Alm. 13 Aug. 0U M..T.C3tr.®d.. = U°4-8'2i" N Aini»=—46"

. , „ , tijdv. = 4m478 (a. v. M. T).. .. A in 1» = — 08,46

2. 11 Maart 19.., op 30° geg. O.L. des voormiddags te 4u10m geg. W.T.a/b. bij aanw. tijdm. = 3u18m578, gevraagd b. en L. der aardsche projectie van Aldebaran. Stand tijdm. =—lu2m108.

Alm. 10 Maart 0" M.T.Gr.M.©R.O. = 23"9m588.

Aldebaran R.O. = 4"30m288. „ d.= 16°19'N.

3. 10 Jan. 19.., op 22°30' geg. W.L. des voormiddags te llu30m geg. W.T. a/b. bij aanw. tijdm. = 3u12m248, gevraagd b. en L. der aardsche projectie van Spica. Stand tijdm. = —2"16m128.

Alm. 10 Jan. O" M.T.Gr. M.©R.O. = 19"17»48,,5 Spica R.O. = 13»19m168,9 d. = 10°34'28"Z.

4. 25 Aug. 19.., op 12°52' geg. Z.b. en 82°37' geg. O.L., is volgens de klok des namiddags te 3u28m geg. W.T. a/b. bij aanw. tijdm. = lln40m248 ©gem.h. = 33° 15'. Oog 4,4 M. b.w. Stand tijdm. = — l"40m528. Gevraagd b. en L. van het hoogtepunt en de richting der hoogtelijn.

Alm. 25 Aue. 0U M.T.Gr.Qd^lO^'l" N Ainlu = —52"

„ „ „ tijdv. = lm508,6 (a. v. M. T.). A in lu=—08,68

5. 17 Jan. 19.., op 51°2' geg. N.b. en 7°3' geg. W.L. is des voormiddags bij aanw. tijdm. = 8"3m108 de ©gem.h. = ll°7'40". Oog 4,5 M. b. w. Stand tijdm. = 4-2"6m508. Gevraagd als in Vr. 4.

Alm. 17 Jan. 0» M. T. Gr. © d. = 20°49'37" Z Ainl"=— 29 ,4

„ „ tijdv. = 10m158,5(a.v.M.T.). Ain lu=+09,83 6 12 Juli 19 .., op 40°27',4 geg. N.b. en 2°32',8 geg. O.L. is des voormiddags

bij aanw. tijdm. = 5u18m418,5 de © gem. h. = 25°8'30.". Oog 6,5 M. b.w.

Stand tijdm. = + l"37m188. Gevraagd als in Vr. 4.

Alm. 12 Juli 0° M. T. Gr. © d. = 22°2'45"N A in 1°= —20 ,4

„ tijdv. = 5m168,7(a.v. M.T.). Ainl°=+08,33 7. 12 Juni 19..,' op 40°22'50" geg. N.b. en 10°14'30" geg.. O.L. volgens

de klok des voormiddags te 7u15m geg. W.T.a/b., is bij aanw. tijdm. =

= 4M4m528 de (T gem. h. = 58°39'50". Oog .8,2 M. b. w. Stand tijdm. =

___i_1u41m238. Gevraagd als in Vr. 4.

Alm. 11 Juni 18» M.T.Gr. £B,0. = 1»15»6' A in 10™ = -f-23%44

([ d. = 10°51'36"N.. A in 10m = +109",9 " " 12" " Cw. V2m. = 16'19" en C e. h. v. = 59'48" 12 I 0» „ , =16'23,/ n » =60' V'

0" „ M.©R.O. = 5"20ffi278,8

Sluiten