Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. 31 Oct. 18.., op 54°3' geg. O.L., het oog 6 M. b.w., is op den middag de © gem. h. = 63°15' boven 't Noorden. Gevraagd als in Vr. 20. Alm. 31 Oct. 0" M. T. Gr. © d. =T4°1043" Z.... A in 1« = 48",6

„ tijdv. = 16m178(o.b. M.T.)

31. 18 Juli 18 .., op 131°40" geg. W.L. het oog 5,9 M. b. w., is de 1) gem.h. = 50°2840" boven 't Zuiden. Gevraagd als in Vr. 20.

Alm. 18". ([doorg. = 11» lm,2. 18 Juli 20» M.T. Gr. C d = 17°51'16"Z.

19e. „ = lln54m,4 Ainl0m= — 49'',3

gecorr. ([w. V2 m- = 15'37". gecorr. ([ e. h. p. = 57'13"

32. 11 Nov. 18.., op 34°12' geg. O.L., het oog 6,3 M. b. w., is de (Teem.h. = 57o53'30" boven 't Noorden. Gevraagd als in Vr. 20. Alm.lONov.(Tdoorg. = 21»13n\l. 10Nov. 18»M.T.Gr.([d. = 8019' 49",4Z.

9 , „ =20»22m,5. Ainl0m = + 149^,2

gecorr. e. h. p. = 60' 10" , Cw.'/am.= 16' 25"

33. 12 Juni 18.., op 57°40' geg. W. L., het oog 5 M.- b. w., is de (Tgem h. = 25°34'30" boven 't Zuiden. Gevraagd als in Vr. 20.

Alm.12 Juni. <[ doorg. = 19» 2m,2 11 Juni 22» M.T.Gr. ([ d. = 3°52' 13" N. 11 „ =18u21m,4. Ainl0m= 4- 131",3

gecorr." C w. l/| m. = 14'57". gecorr. e. h. p. ss 5446"

34. 13 April 18 .., op 150° O.L., het oog 5 M. b.w., is Jupiters gem. h. =s 42°24'30" boven 't Zuiden. Gevraagd als in Vr. 20.

Alm. 12'. Jup. doorg. = 14»48m,7. 12e. 0» M.T.Gr. Jup. d. = 20°16'26 Z. lle. „ „ = 14»52m,9. Ain24u= —44"

p.= 1"

35. 10 Apr. 18.., op 135° O.L., het oog 25 Rijnl. voet b. w., is Mars' gem h = 21°17'30" boven 't Noorden. .Gevraagd als in Vr. 20.

Alm. 10e. Mars doorg. ss 9»19m,8. 10°. 0» M.T.Gr. Mars d = 11°57'7" N. 9». B =9n24m,l. Ain24-= — 45",4

Marsh. p.= 11",4

36. 12 Jan. 18 .., op 20° W.L. wordt gevraagd den W.T. van doorgang van Aldebaran. Als de gemeten h. van Aldebaran = 46°20' boven 't N. is en 't oog 6 M. b. w., wordt gevraagd als in Vr. 20.

Alm. Aldebaran d. = 16°16'53"N. „ R.O.= 4"29m30" 12 Jan. 0» W.T.Gr.©R.O. = 19u34m108... A in ln= 108,83.

37 12 Febr. 18 .., op 60° O.L. wordt gevraagd den W.T. van doorgang van Procyoh. Als Procyongem.h. = 47°4' boven 't Noorden, wordt gevraagd als in Vr. 20. Oog 4 M. b. w.

Alm. Procyon d. = 5°30'36" N. „ R.O. = 7n33m248 12 Febr. 0» W. T. Gr. © R.O. = 21M3m228 .... A in 1»=98,82

38 8 April 1911, op 33°58'geg. W.L., is des avonds te 10u26m geg. W.T. a/b., gemeten hoogte Poolster = 50° 11'. Ooghoogte 7 M. Gevraagd de breedte, • de richting van de hoogtelijn en de miswijzing van het kompas, als de ster gepeild werd N. 13° O.

Alm. 8 Apr. 0» W.T.Gr. © R.O. == l»4m408,35 ... A in 1» = 98,142. ^ d. = 88°49'52" N. * R.O. = lu27m238,3.

Sluiten