Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 150

K- = l2°n L.Ab.= 4',4Z afw._ 5',4W.

geg. b. = 27°54',5 N. AL. — 6', 1 W.

b.B_27°50',lN. geg.L.-10°12,6W.

L.B = 16°18',1 W.

In Fig. 150 is * de gegiste plaats. A en £ zijn d( beide hoogtepunten en S, het snijpunt der hoogtelijnen is de standplaats van het schip. /_AtB = x=. 122°.

BS sin x =p—p' cos x BS sin x sb 3',4—6',9 cos x BS sin x = 3',4 + 3',7 = 7', 1 BS= 8',5

De K. en v. van B naar S is Z. 38° O. 8',5

\b.= 6',7Z. . .afw.= 5',2 0.

.B = 27Q50',1 N. AL. = afw.sec.M.b.

».S=27°43/,4 N. AL._5',2X.1,13— 5',8 O.

L.B = 16°18/,7 W.

L.iS—ie0^'^ w.

Voor de oplossing met gedeeltelijke constructie, met behulp van het kaartnet met schaal (zie uitslaande platen), wordt uit de gegiste plaats t het hoogteverschil p=zd',4\ uitgezet in de richting Z. 70° O. en het hoogteverschil p' _ 6',9 in de richting Z. 52° W. De verheden 3',4 en 6',9 worden op de schaal afgepast op de schuine hjn die overeenkomt met de breedte, dus die van 28°. Trekt men door de hoogtepunten A en B de hoogtelijnen loodrecht op At en Bt, dan is het snijpunt T de plaats van het schip ten opzichte van t, d. i. ten opzichte van de gegiste plaats. Past men het breedteverschil van T eh t af op de schuine hjn gemerkt 28°, dan vindt men 11',1 Z. Het lengteverschil afgepast op den liggenden rand van het kaartnet, is 0',3 W.

Men vindt alzoo:

geg. b. = 27°54',5N. Ab._ 11',1Z.

b._27°43',4 N.

.L._16°12',6 W.

AL.= 0',3W. L._16°12',9 W.

2. 31 Juli 1884 is waargenomen des morgens, volgens de klok, te 9u9m geg. W.T. a/b op 38°20' geg. Z.b. en 79°50' geg. O.L. bij aanw. tijdm. = 4u23m52B Q_ gem. h. = 20°. Vervolgens gestoomd NNO. met 9 mijls vaart en waargenomen bij aanw. tijdm. —9°19m558 ©gem.h. = 26°45/10". Oog 4 M. b. w. Stand tijdm. tot M. T. Gr. = = —0u30m32B. Gevraagd b. en L. volgens de methode Saint-Hilaire.

Sluiten