Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dicht bij den meridiaan, dan zal vooral bij groote hoogte een fout in lengte veel invloed hebben op het azimuth. Blijkt de misgissing dus groot te zijn, dan zal het noodig kunnen worden, de azimuthen nogmaals met de verbeterde breedte en lengte te berekenen.

Een fout in den stand van den tijdmeter dus in den M. T. Gr. heeft alleen invloed op de plaats van de aardsche projectiën. Door die fout zullen de aardsche projectiën dus ook het snijpunt der hoogtelijnen alleen Oost- of Westwaarts verplaatst worden. Een fout in den stand van den tijdmeter heeft dus alleen invloed op de lengte en niet op de breedte.

VRAAGSTUKKEN.

1. Op 25°34' geg. N.b. is de lengte van het lengtepunt volgens de

le waarneming 23°44' W. .... V N. geeft 0',6 O.

2e „ 23°27' W 1' N. geeft 0',4 W.

Gevraagd b. en L. standplaats.

2. Op 49°10' geg. N.b. is de lengte van het lengtepunt 6°45' W 1' N.

geeft 2',3 O. Daarna verzeild NOtN. 24 mijl en toen bevonden de lengte

van het lengtepunt 8°5',5 W 1' N. geeft 3',09 W. Gevraagd

als in Vr. 1.

3. 5 Juni 19 .. op 45°10' geg. W.L., het oog 4,3 M.b.w., des namiddags te 3u4m20s geg. W.T. a/b., aanw. tijdm. = 7u12n,458 © gem. h. = 42o49'30" en (T gem. h. = 23°50/40". Geg. N.b. = 54°30'. Stand tijdm. = —lu9m7s. Gevraagd breedte en lengte standplaats, volgens Sumner.

Alm. 5 Juni 0U M.T.Gr. © d. = 22°30/53" N. A in ln = 4-16",4

„ „ „ tijdv. = lm56s,67 (o.b.M.T.) Ainlu = — 0U,433

„ „ „ W.©R.O.= 4u51m6s,3 Ainlu= 108,29

„ „ 6U „ £d. = 0o46'41"N. . . . AinlOm = —144",5

, „ 6U „ <Z R.O. = llulm388,5 . . . . AinlOm= 218,4 gecorr. e.h.p. = 59'4" gecorr. (£w. '/2 m. = 16'6"

4. 11 Oct. 19.. op 2°40' geg. N.b. en 28°7' geg. W.L. is des morgens te 8u25m geg. W.T. a/b. aanw. tijdm. = 10u20m128 de © gem. h. = 35°52/10". Van daar gezeild Z.W., 5 zeemijl per uur en toen waargenomen bij aanw. tijdm. = ln31m318 ©gem. h. = 78°31'50". Oog 5 M. b. w. Stand tijdm. = = — 0u13m238. Gevraagd breedte en lengte door de methode S. en door de gewijzigde methode S.

Alm. 11 Oct. 0" M.T.Gr.©d. = 7°17/2",7 Z A in 1"= +56",49

„ „ „ tijdv. = 13m228,2 (o. b. M. T.) A in lu = 4-08,62

5. 31 Juli 19 .., op 30°46'54// geg. N.b. en 39°16' geg. W.L., des morgens te 6u52m geg. W.T. a/b., het oog 7,8 M. b. w., is de © gem. h. = 19°39'45", bij aanw. tijdm. = 9u16m208,2. Van daar gezeild NNO. 13 mijl en toen waargenomen, bij aanw. tijdm. = lu0m128, ©gem. h. = 66°39'20". Stand tijdm. = 4-0u17m488,9.

Gevraagd breedte en lengte door de methode S. en door de gewijzigde methode S.

Alm. 31 Juli 0U M. T. Gr. © d. = 18°13'18// N A in lu= —37",21

„ tijdv. = 6m58,63 (a.v.M.T.) A in ln = — 08,127

Sluiten