Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Men verkeert in hetzelfde geval, als in het vorige vraagstuk, doch men heeft een observatie horloge, dat snel verloopt:

Bjj aanw. tijdm. = lu 4m578.... aanw. horl. = llu41m

„ „ pendule = llu42m278 „ „ = 12u10m518

„ „ tijdm. = 3"16m49s „ „ = lu53m

Stand pendule tot M. T. Gr. =+0u8m378,5. Gevraagd Stand tijdm. tot M. T. Amsterdam en tot M. T. Gr. O.L. in tijd Amsterdam (Westertoren) = 0u19m328,l.

8. 28 Maart 19 . ., op 17°8' N.b. des voormiddags te 6u40m geg. W.T. a/b., het oog 4,6 M. b.w. bij aanw. tijdm. = 10u31m488 © gem. h. = = 10°4'10" en een punt gelegen op 25°22'30" W L. rechtw. Zuid gepeild. Op 9 Maart van hetzelfde jaar was de stand van den tijdmeter =—2u5ra308,4 en de gang=—38,4. Gevraagd de verbeterde gang en de stand op 28 Maart te

0U M-. T. Gr.

Alm. 28 Maart 0UM.T.Gr. ©d. = 8o18'0",5 N A in lu=+58",4

„ „ „ „ tijdv. = 4m578,l(a.v.M,T.) A in lu = -08,769.

9. 12 April 19 . ., des morgens te 6u55m geg. W.T. a/b op 37° N.b. is met het oog 5.5 M. b. w. bij aanw. tijdm. = 5ullm38s © gem. h. = 15°56'10" en tevens een plaats gelegen op 3°55'4" O.L. rechtw. Zuid gepeild. Op 3 April van hetzelfde jaar was de stand van den tijdmeter =-j-l"27m28%8 en degang=4-18,8.

Gevraagd de verbeterde gang en de stand op 12 April te 0" M. T. Gr.

Alm. 12 April 0n M.T.Gr. © d. = 8°47'38"N A in lu=+54",6

„ „ „ „ tijdv. = 0m438,6(a.v.M.T.)A in lu=—08,657.

Sluiten