Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen, gemakkelijk en echter zeker werkende tot herkenning der goederen, die wederzijds van de hooge regten bevrijd zullen zijn, zoodat de begunstiging aan gene andere te stade kome dan aan die van Nederlandschen en Engelschen oorsprong.

Ten aanzien onzer lakenen schijnt zoodanig middel reeds aangewezen te zijn door de bepalingen van 's konings besluit van 1 Juny r820*).

Wellicht zal er gelegenheid zijn om op deze opgaven en bedenkingen nog andere te doen volgen, doch alles geheel onvervankelijk en behoudens het regt van nader en verschillend advies, wanneer uit de onderhandeling zelve de voornemens en begeerten der Engelschen duidelijker zullen zijn gebleken.

Vooralsnog kan men slechts conjecturaal spreken, maar het heeft inmiddels zijne nuttigheid zich op de questiën, die te berde kunnen komen, voor te bereiden.

No g7- _ 1:824, AugUStUS 27. — CANNING AAN FALCK4).

Y. Exc. has probably expected that I should find myself under the necessity of referring to you for some explanation of the decree*) issued by your government, in fuUfillment of the engagement contracted by Y. Exc. official note of the 3ist of July4).

The second article of that decree is understcod here as liable to a construction or at least to an application, which might destroy or greatly restrict the efficacy of the first.

I am persuaded that this can not be intended by Y. Exc. government, as I find nothing in your notes, official or confidential, which jtótifies the supposition that it can be meant to retain an arbitrary power of exclndmg any portion of british trade from the favorable operation of our agreement. At the same time it must be confesSed that in order to prevent the apparent collision between the two articles of the decree, it may be necessary that the words „from other countries" or something to the same effect • should be inserted into the second article.

») „Besluit, houdende maatregelen ter opbeuring der inlandsche fabryken van lakens*en andere wWe manufakturen", Stsbl. no. 14. ») R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 7 Sept. r824, no. a. ') No. 94. *) No. 91.

Sluiten