Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat den schijn hebben kan van bezwaren voor den handel en vaart onder vreemde vlag, terwijl eindelijk moet worden aangenomen, dat juist zulk een wettelijke maatregel alweder U. M. in de wending, aan die onderhandelingen te geven, zoude kunnen belemmeren.

Wij mogen bierbn nog de aanmerking voegen, dat voor zooverre de vaart uit de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen aangaat, er met den yen January aanstaande vanzelve haast een aanzienlijk onderscheid tusschen Nederlandsche en vreemde schepen zal plaats grijpen. Bij art. 5 no. 9 van de Algemeene wet voor de heffing der regten van in- en uitvoer van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) is bepaald, dat van de goederen, met vreemde schepen uit Nederlandsch-Indië hier te lande aangebragt, voorloopig tot den laatsten December van dit jaar de vrijdom der regten zal worden genoten, welke bij dat zelfde artikel bij voortduring aan de inheemsche schepen onder de daarbij uitgedrukte bepalingen toegekend is.

Wij nemen alzoo eerbiedighjk de vrijheid om U. M. in bedenking te geven nu vooralsnog omtrent de onderwerpehjke punten geene veranderingen te maken.

No. 100. — 1825, Februari 15. — falck aan van reede »).

Permettez-moi de vous rappeller, que je suis toujours sans instructk» relativement au traité de commerce.

Cependant Mr. Huskisson me presse de commencer et afin de ne pas épuiser sa patience, j'ai été obligé de lui fournir quelques idees préliniiniaires et la première esquisse d'un projet») tel queje voudrais, d'après ma connaissance individuelle des intéréts réciproques, voir servir de thême a nos négociations. II sait toutefois que rien de tout cela n'est officiel et que le plus au moins de suite a y donner est subordonné a la teneur de dépêches que je n'al pas encore" recues. Si chez nous on aime mieux attendre, je ne m'y oppose point, mais ü serait bon alors que j'en fusse instruit. Mon intérêtpersonnelse borne a savoir que S. M. ne s'enprendra jamais'* moi de ces retards imprévus. Voila plus d'un mois,

tarief waarvan Nederland aanmerkelijk nadeel ondervond, en uit de onvrijheid van de scheepvaart op den Rijn, waartegen Prutoen protesteerde.

i) Uit Londen. — R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 24 September 1825, no. 24.

*) No. xoi.

Sluiten