Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhandeling werkelijk zal overgaan, waaromtrent de koning zich H. D. besluit voorbehoudt, en deze omstandigheid zal dan ook niet gedoogen den heer Canning te polsen over zijne genegenheid tot het contracteren voor 18 maanden of twee jaren als waardoor wij hem in de meening zouden brengen dat, zulks'van zijn kant toegestaan zijnde, men dezerzijds reeds besloten had om tot de onderhandeling over te gaan.

De aandrang van het begin af aan door Engeland gemaakt, laatstelijk vermeld in Uwer Exc.'s missive van den 6en dezer1) en deze dagen opnieuw herhaald in eene conferentie tusschen Sir Charles Bagot») en mij, schijnt genoegzaam aan te duiden dat men van den Engelschen kant niet onverschilhg'is omtrent den uitslag en dat wij niet veel wagen met Uwe Exc.'s consideratièn alvorens ons in te laten, af te wachten.

No. 141. — 1825, December 24. — canning en

huskisson aan falck*).

In consequenceof ourconversationof yesterday*), mr. Huskisson lost no time in reféring to the regulation estabttshed by the acts of the last session of Parliament and in respect to the scale of duties to be levied from and after the Zth of January next (when those acts commence) upon the productions of foreign countries and to the mode of calling into operation the power and authonty vested in the Crown in respect to such countries as may not reciprocate toward Great-Brittain the advantages, which those acts confer upon their navigation and commerce.

If Y. Exc. would take upon yourself the trouble of alike reference, you would find that all the arguments, which were stated

Jll'^: m SUpp0rt 0f the now dedared intention of the Netherland government not to place the navigation of this country upon a footing of equality with that of the Netherlands so far as those arguments were derived from the higher dutv levied on butter, cheese and other productions of that country when imported in a dutch ship, than is paid upon a like importation m a british vessel, are altogether unfounded.

« nli.A'u Bultealanasche Zaken, 7 December 1825, no. 2 Geheim *) Britsch gezant te 's Gravenhaee ») r a r ^eneim.

no. 38. ') Zie hierover no ^3 ' L°ndenscn -^tie-archief,

Posthumus.

Sluiten