Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gennep (van), president der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, 213.

Gobbelschroy (L. van), staatssecretaris van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, 341, 346.

Goldberg (J), directeur-generaal van Koophandel en Koloniën, 33, 33 noot 1, 40, 40 noot 5.

Granville (lord), Britsch gezant te 's-Gravenhage, rr4, 116, 120—123,125,129.

Hanegraaff (H.), staatsraad, administrateur der Directe Belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen, 137 noot 3, 159.

Higgens, benoemd consul-generaal te Mexico, 185.

Hogendorp (D. van), 210.

Hogendorp (G. K. van), staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, later vicepresident van den Raad van State, 2, 7, 8, 16 noot 4, 20, 20 noot 4, X03, 210, 2xx noot 3.

Hudig (Jan), koopman te Rotterdam, 212, 321.

Huskisson, president van den Board of Trade, 37,63,65,66,67 noot 1, 89 noot I> 98, 99 noot 2, 100 noot 1, 108, 113, 114, X20, X21,126,128 noot 4,129,131 —*35» 141. 142, 144—146, 148, 149, I5r, r53, r54 noot 4,158,165,170,178, 186,188, 189, 191, 195, 204—206, 228, 330, 331, 334, 235, 239, 240, 248, 252, 359, 261, 264, 371, 274, 279, 289, 290, 393» 393, 397, 3°4—3o6f 315, 331.

Koning (de), 22, 33, 40, 44, 49, 51—53, 59. 66, 75, 85, 103, 115, 119, x2o, 122, 124, X46, 151, 166, 273, 279, 281, 301, 3". 315, 335, 334, 339. 346, 349-

Liverpool (lord), Britsch staatssecretaris van Oorlog en Koloniën, 261.

Londonderry, zie Castiereagh.

Lushington, secretaris van de Treasury, 39.

Mareuil (baron Durand de), Fransch gezant te 's-Gravenhage X20.

May (W.), Nederlandsch consul-generaal te Londen, 38, 33, 37, 38 noot 1,283, 343. 344-

Meersch (C. van der), Nederlandsch onderhandelaar voor het sluiten van een handelsverdrag met Pruisen, 86 noot 2.

Mellish, parlementslid voorMiddlesex,28.

Mey (J. G. de — van Streefkerk), staatssecretaris, 77, 107, xo8, 112, 115, 138,

146, 148, X49, 159, X97, 308, 348.

Mollerus, zaakgelastigde te Rio de Janeiro, 43 noot 5.

Nagell (A. W. C. baron van), staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, 9, 16, 19, 20, 28, 30, 31, 33 noot 1, 37— 40, 43 noot 5, 50, 5x, 54, 58, 60, 61, 74, 77, 85, 88 noot 3, 94, 98, 100.

Netscher (Mr. J. F.), referendaris, waarnemend administrateur voor de Nationale Nijverheid, 34X.

Ouwerkerk de Vries (J. van), publicist, 212.

Pilaer, Nederlandsch consul te Lissabon, 48.

Poll (W. G. van de), Nederlandsch onderhandelaar, voor het sluiten van een handelsverdrag met Pruisen, 86 noot 2; secretaris bij de Kabinetssecretarie, 137-

Poll (van de), president der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 266.

Raffles (Th. Stamford), gewezen luitenant-generaal van Java enonderhoorigheden, 210.

Ragut, koerier, 238.

Reede (W. F. graaf van), staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, 63, i29, 133. 136—138, 142, 143. 146, 149, 151, 153, 156, 170, 171 noot 2, 177, 178, 185—187, 191.

Reinhold (J. G.), staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken ad interim, rt5—130, 123, 129.

Robinson, vice-president, later president van den Board of Trade, daarna (sinds 1833) chancellor óf the Exchequer, 3X, 33, 39,108 noot 3,110 noot 3, 1x2 noot 4, 120.

Rodenhuis (P.), zoutimporteur en boterexporteur te Harlingen, axi.

Shaw (James), parlementslid voor Londen, 38.

Smeer (Frans), koopman te Rotterdam, 257, 336.

Smith (Ad.), staathuishoudkundige, 106. Souvereine Vorst, i, 7, 16, 19. Sprenger, president der Kamer van Koop

handel en Fabrieken te Middelburg,

235-

Stratenus (A. A.), staatsraad, administrateur voor de Nationale Nijverheid, 193,197 noot 3,213,233,335,241, 248, 366, 373,974,308, 324, 325, 341 noot 1.

Sluiten