Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sijn vijanden (die bij niet en vreest) mag tegen gaan. Op dit vertrouwen wil ik UE. in de gunst van uwen 45 Koning, met sampt den Koning alder Koningen, in genade aanbevelen, die UE. in alle saligheden, soo wel tijtelijk als eeuwig, gelukkig wil bewaren, gelijk UE. van gantscher herten wensoht uwen dienstwilligen diender ende vrienrt

G. A. BREDERiODE

45 Met sampt: ma tegelijkertijd.

De Spaansche Brabander 3

Sluiten