Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 en rabauwen doen, die de buit t'samen staan of die aan 't sel ve euvel siek zijn en wel lichtelijk den een en dag of den anderen het opgeven en deurgaan sullen. Ik ben soo kleen als ik mag, maar soo groot en goed van gemoed, dat ik so een stukke-drogs niet en kan

115 toestaan soo een verdoemelijke schelmerij, noch ik en kan niet onbeklaagt noch onbeschreit laten de gene, die door ongevallen tot een bedroeft verloop moeten komen. Nu heb ik 't in der waarheit op niemant in 't besonder gemeent, maar heb de kluppel in 't hondert • 120 blindeling geworpen, luk raak; die getroffen is, volgt het rijmpje: Doet 't u seer, wacht 't u meer.

Die beleeftheii heb ik gebruikt, dat ik een ander tyd hebbe genomen, op dat men te minder beduidenisse op de tegenwoordige levende sonde maken, ge-

125 lijk ik ook niet gedaan en hebbe. De Brabantsche tale heb ik tot geen ander eind hier in gevoegt, als om hare arme hovaardij aan te wijsen, dat sij al soo wel haar lebbigheden heeft als de botte Hollanders, die sij soo wel niet en konnen volgen, als wij 'lieden hare mis-

130 spraak. Dit zijn dan, vriendelijke Leser of Leserin, de oorsaken en de dingen, die mijn hebben beweegt te doen drukken mijn Brabander, die van velen lachterlijk belogen is, en die ik wensch dat se u soo wel mach behagen, als sij de beste en braafste lieden voor desen

135 heeft gedaani Soo ik dat vermerk, sal ik mij spoeien om U. L. eer lang een Muchtiger en veel geestiger gemeen te maken. Hier mede wil ik u niet langer ophouden. Leest met lust en trekt tot uwen dienst het gene dat u wel gevalt, en geeft «lij voor mijn groote en

110 De balt t'samenstaan: waarschijnlijk.' die deel hebben in den buit

114 So een stukke-drogs: zoo'n Mak bedrieger.

117 Verloop: keer in hun zaken.

128 Lebbigheden: gebreken.

132 Lachterlijk: schandelijk.

137 Gemeen maken : laten drukken.

Sluiten