Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN 'T SPEL

Onder de weinig uitstekende of geestige Spanj aarts en is de maker van Lazarus de Tormes nergens na de minste, maar (mijns oordeels) een van de meeste te houden, want hij seeker en bedektelijk de gebreeken 5 sijner lands-iieden aanwijst en straft. Desen is 't, die wij volgen in zijn eerste boekje, daar hij de hoverdije (die haar-lie schijnt ingeboren te zijn) levendig afbeeh in sijn kale Jonker; nu, alsoo wij geen Spanjert en hadden, of om dat't de gemeene man niet en sou heb-

10 ben kunnen verstaan, hebben wij dese namen, de plaatsen en de tijden, en den Spanjaart in een Brabander verandert, om dies wille, dat dat volkjen daar vrij wat na swijmt. Den inhoud hebben wij na onze gewoonten in vijven verdeelt,

15 Eerstelijk, Jerolimo Rodrigo vertelt sijn overkomste uit Braband, zijn oorsaak, het verschil van Amsterdam en Antwerpen, de verscheidenheden van 't volk en haar zeden en zijn vorige grootheit; alles met een verwaande hoogmoedigheit. Robbeknol, een verloopen

20 bedelaar, neemt hij in zijn dienst, waar met hij na zijn ijdele grootsheit bij der straten gaat brageeren, tot endeling in de Mis. Drie ouwe Klouwers bewijsen met haer slechte manieren, spraak en kleedinge de oprechte slechtheit der Amstelredammers, en de tijd,

25 namentlijk de sterfte over meer dan veertig jaren.

2 Nergens na: volstrekt niet. 13 Swijmt: op lijkt.

21 Brageeren: trotach rondwandelen.

22 Tot endeling: tot ten slotte. — Klauwers: sukkels?

23 Slechte : eenvoudige,

25 Sterfte: epidemie (pest).

Sluiten