Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Héb jij niet een bankjen eleit eertijts in Westphalen? Ik wil seggen, dat je deurgingt sonder de goelui te

betalen,

En dan biet 't nog, dat je om de schrift geruimt hebt

jou lant!

't Is de waar heit, om de schrift, die in 't boek staat

of an de «riant.

360 Maar Karolus Quintus die heeft daar tegen geschreven,

Hoe dat men met sulke dieven behooren te leven: De brieven zijn met groote letteren in merkelijken

druk,

Wil jij se eens zien, Andries Giet-logen, soo gaat op

de nieuwe Br uk, En «iet na de hooge noort an de Voolewijk, daar staan staken en stangen, 365 Daar sul je de brieven met haar zegelen bescheielijk

sien hangen.

Thomas:

Hoe voer je daar weer, geest? was dat mis? neen dat

was 'egaart.

Jan Knol:

Neen, Thomas, wat rnien je, ik ben voor geen banke-

rotier vervaart.

356 Bankjen eleit: bankroet gegaan.

358 Om de schrift: kwasi om bet geloof.

359 Om de schrift; om de schuld in de boeken en op de deur der herberg.

360 Karei V bij «en keur van 7 Oct. 1531.

362 Brieven: plakkaten. — Merkelijken: goed leesbaren.

363 Giet-logen: leugenzak. De Nieuwe brug aan bet eind van het Damrak.

364 Voolewijk: Vogelenwijk, waar de galg stond, aan de overzijde van het IJ, achter het Tolhuis. — De hooge noort is een

plaats aan het IJ. v$Q^S0:

365 Bescheidenlijk: duidelijk.

366 Hoe ging het je daar op jou beurt, vader? Die kun je in je zak steken.

Sluiten