Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan een gebroken pot.

Ier olim o:

Maar wat roert gij de snater? Robbeknol: Siet Jonker, ik heb hier de hand-doek en het water; 500 Gelieft u ook iet meer?

Ierolimo:

'T en komt main niet te pas Te antwoorden, asse kik ensicht of handen was; Gai sult na main mont zien, en hooren na main

hemmen.

Haalt main ivoren kam, ik moet main hoot wa

kemmen.

Robbeknol: Hei dat is er ientje; soo mijn oogen wis zien, 505 Soo is 't uit de start van ien schelle-vis bien. Ierolimo:

Wat saidy een drol een, hoe staan nu main lokken?

Robbeknol: Sij krullen as een wijngert, seeker sonder jokken. Ierolimo:

Wat dunkt u van main hair, en is 't niet schoon en

blont?

Robbeknol: Gelijk een Engels knijn, het wert al moitjens bont. Ierolimo:

510 Hoe staat main de bonet en dese jen te vaertjes. Robbeknol: Jonker, jou hoetje staat wel netjens op drie haartjens,

502 Hemmen: h'm-zeggen.

503 Hoot : hoofd.

504 Als ik me niet vergis.

506 Een drol een: een grappenmaker.

509 Knijn: konijn. Er is al aardig wat grijs tnsschen.

510 Jente vaertjes: leuke veertjes.

Sluiten