Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WH?0**' D<>ch * k ï,eC!bi, **** & so° beestig zijt; Ik heb om u versuimt 't profijt van grooter saken. Schout:

2205 Hoe is 't? is 't hier van 't mal? ik moet er een eint of

A* •■ maken.

Antony, gnj.pt het bed, en brengt 't straks al voort In de boeien.

Byateris:

T1 . , So stout' dat i») neemt, dat mijn hoort, lk seg je, legt 't neer, wel an en laat 't leggen. Schout:

Wel, roept mijn voor het recht, so jij wat hebt te

n . . seggen. ö yateris:

2210 Is dit een stad van recht? 't is een stad van gewelt. Schout:

Ik neem je goet-koop mee, of schikt mij an mijn geit, Komt t onsent, maakt 't of, soo raak je an de peys, lief.

(binnen ).

Byateris:

Bin jij ien Schout, je bint ien overgeven vkis-dief!

^*.?.int kn ziel-moorder, jij bloet-suiperl jij fietl 2215 O jn geweldenaar! krijg ik je, bij mijn ziel....

Hat s alliens, bin je en Schout, ien Schout, en doe je

n . „ sulke dingen?

t>e jonges sullen nou wel ien liet je van jou singen

Indien dat gij iens wort op lelijkheit betraapt.

Nu i& mag gaan na huis, ik heb mijn gat wel eschraapt. (binnen ).

2203 Beestig: onhandelbaar.

ml all-JZl-1' $ het hier T 8ekkenhu"?

2207 In de boeyen: naar de gevangenis. " ' Goei.ioo*: t hoeft je niets te hosten.

»« O^f-^Zli* ^ °fde- -^W,e/=,ieven vrede.

2218 Betraapt. betrapt.

2219 ft heb m^n gat wel eechraapl: ik ben er leelijk in geloopen.

Sluiten