Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

(De eerste naam achter de titels der liederen is die van den componist, de tweede die van den dichter.)

ALGEMEEN NEDERLANDSCHE LIEDEREN.

1. Ons lied. L. Adr. van Tetterode; Van

der Mey—Hofland. 2 De Nederlanden. L. F. Brandts Buys ;

J. Th. van Rijswijck.

3. Mijne moedertaal. L. F. Bkandts Buys ; Frans de Cort.

4. Marschlied. C. A. Brandts Buys; J. J.F. Wap.

5. Hollands vlag. J. P. J. Wierts; G. \V. Lovendaal.

6. HollandsZee. Dan. de Lange; W.Zaalberg.

7. Sta pal! J. J. Viotta ; J. P. Heye.

8. Mijn Nederland. R. Hol; P. Louwerse.

9. 'sLandswijs, 's lands eer. Hendrika van Tussenbroek; J. P. Heye.

10. Vaderlandsch lied. w. Smits; J. P. Heye.

11. Naar den Dam. Philip Loots ; J. A. Bakker .

12. Wat ze zeggen. Philip Loots ; J. A. Bakker.

13. Vlaenderen bovenal. Fl. vanDuyse; Hoff-

mann von fallersleben.

14. Beiaardlied. Peter Benoit; Julius de Geyter.

15. Vlaenderen. R. Hol; Th. van Rijswijck.

16. Vlaandren, dierbaar land. Jan Broeckx; Frans Liekens.

17. Omdat ik Vlaming ben. M. Matthyssensv L. Lambrechts.

18. Het lied der Vlaamsche hoogeschool. Em. Hullebroeck; L. Lambrechts.

19. Afrikaans Volkslied. JohandeVeer;

20. Nieuw liedeken tot lof Vriesjandt. Jacques Vredeman; J. J. Starter.'

21. leper, o leper, hoe toont gij u verheugd.

22. 't Ros Beyaerd doet zijn ronde.

23. Wel Island, gij 'n bedroefde kust.

24. Limburg, mijn vaderland. Henri Tyssen ; G. Krekelberg.

25. Het liedje van den Bergenaar. Philip Loots ^ M. van Reenen—Völter.

26. 3-October-Hymne. Fr.Kücken;N.Brouwer..

27. Het lied der hope. A. Perlzweig; N. Imber.

28. Een Geldorsch lied. J. W. Wilms; A. GW. Staring.

GESCHIEDZANGEN.

29. Slaet op den trommele ; Arent

Dirksz. Vos.

30. Springht alle zeer ; Matthijs db

Casteleyn.

31. Hoe groot, o Heer. A. Valerius.

32. Al uwe boos' aenslagen. A. Valerius.

33. Laet sang en spel. A. Valerius.

34. Wij Geuskens willen nu singhen.

35. Ick wil te landt uitrijden.

36. Stort tranen uyt,schreytluyde! A.Valerius.

37. Begeertens lustbaert altijt quaet. A. Valerius .

38. Batavia, ghij sijt de Bruijd. A. Valerius.

39. Sullen ons verbluffen dees. A. Valerius.

40. Fredrick Hendrick van Nassou ;

D. P. Pers.

41. Fransche ratten, rolt uw matten.

GEESTELIJKE LIEDEREN.

A. ALGEMEENE.

42. Heer Jesus heeft een hof ken.

43. Van Jesus en Sint Janneken.

44. 't Is soet en winst te sterven.

45. Maysche Morgenstond ; D. R.

Camphuysen.

46. Vaandellied. Alph. G. J. Mosmans; Marib Koenen.

47. De Heer is mijn Herder ; J J. L.

ten Kate.

48. Op bergen en in dalen ; A. van den Berg.

49. Ontwaakt gij die slaapt. Joh. Bastiaans; P. Parson.

Sluiten