Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Dl AFRIKAANSE VOLKSLIED.

Opgedragen aan de Nederl. Zuld'Afrikaansche Vereeniging.

1. Een ïe-der na - sie het sijn land: Ons woon op A - fri-kaan - se strand Ver

2. Een ie - der na - sie het sijn taal: Ons praat van Kaap tot in Trans-vaal Wat

3. Een ie - der na - sie het sijn wet, Wat goed ge-bied en kwaad be - let;' En

4. Een ie - der na - sie het sijn reg, Al is hij nog so swak en sleg. Daar

. . r> . i -

ons is daar geen be - ter grond Op al di wij - e we - reld - rond

al - maal mak - lik kan ver-staan. Wat gaat di an-dre ta - le~ons aan.

elk sijn wet is na sijn aard, En gaat met sijn na -tuur ge - paard • is een Oog wat al - les merk: Hij set di on-reg paal en perk,'

^ -« 1—i i i i h ! . _ i * ~ i i

1 rots is ons om di naam te dra' Van kin - ders van Suid-A - fri - - ka

Ons praat so's pa en ou - pa - pa, Die lands-taal van Suid-A - fri - - ka

So volg ons ook di se - de na, Wat thuis hoort in Suid-A - fri - - ka

Hij kijk oekonsver-druk-kers na En waak oek ver Suid-A - fri - - ka

Sluiten