Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joden! Zoolang nog de steenen

Staan van d'ouden, Heilgen muur, Waar de balling staag gaat weenen In 't verbeide Sabbat-uur; Zóólang zal de hoop niet sterven,

Die ons volk houdt opgericht, Om het land weer te beërven, Waar Jeroesjolajim ligt.

3.

Joden! Zoolang in onz' aadren

Barnt het bloed gelijk weleer En op 't graf van onze vaadren

Perelt nog de dauwdrup neer; Zoolang zal de hoop niet sterven,

Die ons volk houdt opgericht, Om het land weer te beërven,

Waar Jeroesjolajim ligt.

Joden! Zoolang op de aarde

Nog één Jood blijft voortbestaan, Die het Joodsche hart bewaarde,

Zal de hoop niet ondergaan. Neen, de hoop kan nimmer sterven.

Die ons volk houdt opgericht, Om het land weer te beërven,

Waar Jeroesjolajim ligt.

Sluiten