Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Danst alle zeer deur dit bedrijf, Ons blijft nu paeijs en minne; God wil s) vertroosten «) 't reijne wijf, Ons edel Keijserinne;

Noyt zulck een pant Veur onderstand Quam ons van haer te voren — ») Schoon Vlaenderlant, Weest nu plaijsant, Een Prince is ons gheboren!

3.

Prince, s) hooghste Godt t' ons liberael,

Lof U deur dit ghevaren;») Wij bidden, ghij desen vassael i») Ons langhe wilt bewaren, En sparen doet n) Veur teghenspoet. Wij hebben uitverkoren: Lof, hooghste goet Met sin en moet — Een Prince is ons gheboren)

») Jongens *) Baat. ■) Streek. <) Koning der koningen. •) Moge. •) Kracht geven

3 iïïip as w%i;aarde s,ots,rofe bij de ~ ~ -s:

Sluiten