Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een kleinbolle neusje wegvlekte. In zijne schriften, die eene onbetwistbare literaire waarde droegen, schold hij met ongemeene woestheid allen uit, die « op hun gladde harten de berrie torschen van het Gulden Kalf » en, in het bijzonder, de priesters en prelaten. Zijn werk « Ploerten » was een kostelijk autobiografisch verhaal, waarin hij zijn kristelijke liefde en, als met geweldige geuten, zijn schrikkelijken haat uitstortte. Hij sprak er van Johan Doxa, gelijk van een « uitverkoren wezen, hetwelk uit de vroomheid van gothische tijden onbeholpen te midden van de tartende ketterij der encyclopedisten gesmeten werd. » Anatole was een tegenovergesteld wezen. Hij had een oolijk aangezicht, vol met de uitdrukking van dubbelzinnige schuchterheid en onkuische bedoelingen. Hij zong zeer mooi en kende een aantal allerliefste liedjes, welke hij, op de viool en de cither, deed begeleiden door zijne vrien-

Sluiten