Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die vechten in passies van allerhande aard. De menschen die sterk zijn, en de menschen die zwak zijn. De menschen die verstandig zijn en de menschen die dom zijn. De menschen die deugdelijk zijn en de menschen die geen zedenwetten kennen... Och! Och! is dat geen strijd, Anatole ? En strijd is het leven zelf. En strijd is de mirakelachtige harmonie. En strijd is waarachtig de wet van God, Anatole. Ik ben een soort wrak, en gij zijt een soort lusteling, en Lazare is een soort hyper-asceet. Wij zijn alle drie noodzakelijke elementen en onze werking reikt mede tot de standvastigheid van Gods harmonie. En het moet zoo altijd zijn en hergebeuren, want wij zijn alzoo de .eeuwigheid van Gods wet. »

Anatole had gedronken en sprak nuchter :

— « En de socialisten ? »

Maar Johan Doxa wedervoer met geduld : >K

Sluiten