Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondaar, en hij moet God vreezen. »

— « Gij zijt niet slecht, gij zijt misschien lui, » meende moeder Doxa goedig.

— « Ja, ik ben lui, » zei Johan, « en nog iets anders ben ik, maar ik ben waarlijk lui. »

Hij bloosde erg. Telkens als hij ergens zijn eigen ontdekte, bloosde hij zoo.

— « Na den dood van uwe vrouw, » hernam moeder Doxa en zij maakte het teeken des kruises, « heb ik gedacht: nu gaat mijn jongen weer aan 't werk, want hij is krachtig en jong, nu gaat hij schoone schilderijen maken, en we zullen alle twee gelukkig zijn. Ik dank den hemel dat het eindelijk toch zoo gebeuren zal. »

Johan keek niet op naar heur en zei:

— «Ge zijt edel, beste moeder. Wanneer ge zoo spreekt, voel ik eerst hoe diep ik gezonken ben, maar...»

Hij aarzelde. Hij zocht naar woorden, gelijk een dronkaard naar het sleu-

Sluiten