Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— « Zet u, en warm u, » zei de pater. Johan zette zich en bleef daar weer

nagenoeg drie kwartier-uurs alleen zitten. Hij werd heerlijk warm en zijne bolle kaken gloeiden. Het werd zoetekens avond en Johan zag een prachtigen zonsondergang in de laaie karbonkels van den open haard. Hij werd eindelijk zoo rustig als een onschuldig mensch.

— « Pater Hilarius is vreeslijk mager, » dacht hij op slot van rekening, « maar de pater-poortier is zoo vet als een das. »

Hij kon bijgevolg nogeens zijn eigen buikje zonder voorbarige benauwdheid in oogenschouw nemen en wachtte gelaten de gebeurtenissen af.

De klok uit het torentje begon te kleppen. Pater Hilarius verscheen en noodigde Johan Doxa uit om mede in de Kapel lof te hooren. Johan heeft zich daar overdadig vermaakt.

Sluiten