Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De «VLAAMSCHE SERIE» der Fonteine-Uitgaven.

Karei van Mander : Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders uit zijn schilderboek getrokken en voor den hedendaagschen lezer overgeschreven door Eug. de Bock :

Behoort dit « Schilderboek » van Karel van Mander tot de oude rederijkerij, tot de renaissance? Dichter dan Shakespeare bijv., die twintig jaar later geboren werd, staat van Mander nog bij het oude. Van allerlei woordspelingen en euphuïsmen maken beiden misbruik. Maar voor beiden zijn Plutarchus en andere antieken weer levende boeken. En reeds bij van Mander werkt de rijke enkleurige Italiaansche renaissance in menig geschilderd en geschreven landschap.

Van Mander heeft in hooge mate den zin voor het individueele en den zin voor het kritisch, nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek, die kenteekenen zijn van den geest van de renaissance. De « levens » danken daar schoonheid en betrouwbaarheid aan.

Hij is wereldwijs en een dichter. Zijn boek is als een edelsteen met veel facetten die evenveel beelden bewaren uit den tijd, waaruit hij tot ons gekomen is.

Sluiten