Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE SCHITTERT MIJ DIE SPA TOCH.

Hoe schittert mij die spa toch, als gij, landman, uwen taaien hals gebogen, langzaam eerselt end' nu hier nu daar Gods akker wendt!

De zonne komt u volgzaam na en velt op uw geglimde spa, terwijl gij zucht en arrebeidt, den blik van heur' hoogmogendheid.

En, spittende in dat hel gestraal, zoo keert uw werkzaam akkerstaai med een den grond, en zendt den schicht terug naar mij, van 't zonnelicht.

Daar speiten '), uit den zwarten grond der aarde, zoo veel stralen rond uw' delfspa, dat 't een beeltenis van Gods gevreesden bliksem is.

') Aarzelen = achteruitgaan. a) Spatten.

Sluiten