Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O WILDE EN ONYERVALSCHTE PRACHT.

Alre creature sake ende yersticheit.

RüUSBROUCK.

o Wilde en onvervalschte pracht der blommen, langs den watergracht!

Hoe geren zie 'k u, aangedaan

zoo 't God geliefde, in t water staan!

Geboren, arg- en schuldeloos, daar God u eens te willen koos,

daar staat ge: en, in den zonneschijn, al dat gij doet is blomme zijn!

't Is wezen, 't geen mijne ooge aanziet, 't is waarheid, en ge'n dobbelt niet;

en die door u mijn hert verblijdt is enkel, zoo gij enkel zijt!

Hoe stille is 't! 't En verwaait med al geen bladtje, dat ons stooren zal;

Sluiten