Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NA VOND KOMT ZOO STIL.

De navond komt zoo stil, zoo stil,

zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet,-wanneer de dag

of waar hij is geleden 't Is avond, stille... en, mij omtrent

is iets, of iemand, onbekend, die, zachtjes mij beroerend, zegt: ,,'t Is avond en 't is rustens recht."

De boomen dragen gansch de locht

vol groen, nog onbestoven; en 'k zie, zoo dicht hun' blaren staan,

nog nauwlijks door de hoven; 'k en hoore niets, al om end om, van 't zoetgekeelde vogelendom, 't en zij, het donker loof beneên, den nachtegaal zijne avondbeên.

Hij zingt! Ach, wist hij zelf hoe schoon hij zingt! Het is onwetend,

dat zingend hij mijne ooren boeit, en aan zijn' kele ketent.

') Voorbijgegaan.

Sluiten