Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik hef, lijk Balaam,

mijn woord op, en 'k bezegen den arbeidweerden troost dien 't neerstig Vlanderen vand...!

Zij 't immer God getrouw,

God dankbaar, God genegen, en weerd de diere Kroon die hem de vrijheid spant,

zoo lang de Leye loopt,

zoo lang de velden dragen den taaien lijnwaadoost 1), die op heur boorden groeit;

zoo lang 't gestorven vlas

herleeft in kant en kragen, en, sneeuwwit, op de borst van jonk- en schoonheid bloeit!

') Oogst.

Sluiten