Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat wilt gij, duister spook! Waar gaat gij?

Van wat steden zijt gij, met damp en doom x) en 's winters duisterheden, alhierwaards aangewaaid? Wat boodschap

brengt gij? Van wat rampe of tegenspoed zijt gij de bedeman a)?

Is ziek- of zuchtigheid, uit 's noordens grauwe landen;

is sterfte wederom, is hongersnood op handen? Is moordaanslag, verraad de zin van uw vermaan;

of gaat de muil misschien des afgronds opengaan?

Geen woord! Dan, weg van hier, onzalige: gaat varen

alwaar nooit zonne en rijst; alwaar de grimme baren

staan ijsvaste overende, als rotsen; en waar nooit

noch blom noch blad den buik van moeder aarde en tooit!

Gaat aan! Of spreekt een woord, zoo de andere vogeldieren

te zomertijde doen, die in de* bosschen zwieren:

ja, 's winters, als de snee' heur laken heeft gespreid,

nog vinkt en klinkt het hier, vol vogelvlijtigheid.

») Damp. *) Bode.

Sluiten