Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een enkel scheurke in 't wolkgewand, en 'k sta daar, vóór mij, heengeschreven,

van boven tot beneên, in 't zand vertweelingd, in 't geweld te leven

des zonnelichtsl... Och arme, 't sluit,

weêr toe: mijn beeld is, — al is uit!

Zoo gaat het, Heer des levens: al zoo lange ik, in den hoogen throone,

U zei ven eerst niet zien en zal, den nu nog onaanschouwbaar schoone,

zoo lang zal licht en zonneschijn

me, en 't leven ook, een schaduw zijn!

Sluiten