Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De takken en de blaren,

de stammen zijn, die menigwendig waren,

nu eens, in schijn.

Van verwen en van voeren *)

al eensgedaan, en reppen noch en roeren

ze 'n lid, voortaan.

't Is vochtig en, gekropen

uit de eerde, vaart de wadem, op en open,

omhoogewaard.

De nevel valt, van boven

beneên gespreid; gesponnen en gewoven,

vol duisterheid.

Gepelderd 2) en gewonden,

elk hout nu staat; gebunseld en gebonden,

in lijkgewaad.

Gestorven zijn de boomen:

één grafsteê, al van dampen en van doornen *),

ze bergen zal.

God geve aan oud- en jongen

nu roe' en rust: de lijkdienst is gezongen,

en 't licht gebluscht.

*) Gestalte. a) Pelder = lijkkleed. ") Damp, nevel.

Sluiten