Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLOOTAKKER

Geen één blad op de boomen! Af

is alles; vóór de vlagen gevallen onder voet en van

de winden weggevaagd, het schilderschoone aanschouwen, dat

het bonte najaar draagt: noch wit en zijn, noch groene meer,

de scherpe doorenhagen. -

'k Zie heinde en verre, deur end deur

de velden nu, de kerken, de huizen en de hoven staan,

zoo bloot als op mijn' hand; van verre zie 'k de peerden en

de menschen, op het land, zoo neerstig en zoo kleene, alzoo

de mieren zijn, aan 't werken.

't Is wijd en breed al, ommentom, 'k gevoel 't nu, aan de baren

des wilden Winds, die henentuimt en, tierende onder 't hout,

Sluiten