Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUIGEN OF BERSTEN.

Het jong hout staat, den rugge krom,

ootmoedig neergestopen '); terwijl de wind, den afgrond van

zijn diepe longen open, gevaren komt, door bilk *) en bosch;

en, bruischende in de boomen, losbandig, al den gruwel van

zijn' gramschap heen laat stroomen.

De boomen staan geworteld in

den bodem diepe, en, weren en zal de wind hun sterkheid noch

hunne oude stammen deren; ze zuchten en ze stenen wel,

ze roepen en ze razen, maar wederstaan, zoo willen ze, en...

dat durven ze, die dwazen!

Ze 'n buigen niet. Hun' wortels staan

in de eerde neêrgegrepen als ankers, die gebonden staan

doen ijzervast de schepen;

') Neergebogen. ') Omsloten weide.

Sluiten