Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LINDEBOOM.

O! wat schoon, wat bolgekruinden

lindeboom, van verre ik staan zie, blinkende in den

morgendoom x)l

Heel is hij gewelkerd al en

duizendvoud van verwen, langzaam afgesleten

guldengoud.

Dag en schijnt erop noch noensche

zonneglans: 't is. vochtig en de hemelkomme is

duister gansch.

Doch, ik zie mij, zonnewijs in

't nedergaan, die najaarsche, ei, die bolgekruinde

linde staan.

') Doom = damp, nevel.

Sluiten