Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!♦ De neutraliteit van België en Luxemburg.

Wat permanente neutraliteit beteékent.

Wanneer tusschen twee of meer Staten oorlog uitbreekt, bepalen de Mogendheden, die eerst vreemd aan het conflict waren, gewoonlijk zelf de houding, die zij gedurende de vijandelijkheden zullen bewaren. Luisterende naar de ingevingen van hun eigen belang, verklaren zij zich ten gunste van één der oorlogvoerenden, of' wel besluiten •neutraal te bhjven, daarmee belovende in geen enkel opzicht eenigen steun, noch direct noch indirect, te zullen verleenen aan de legers die ten strijde gaan trekken. Deze houding is echter niet altp vrijwillig; soms is ze opgelegd door internationale verdragen, die aan een of anderen Staat de strikte verplichting opleggen om, wat er ook moge gebeuren, uitgezonderd het geval dat hij aangevallen zou worden, in de toekomst aan geen enkele oorlogsonderneming deel te nemen, en met zijn buren uitsluitend vredelievende betrekkingen te onderhouden: dat is voortdurende of 'permanente neutraliteit.

Deze neutraliteit, die men in de Oudheid niet kende, heeft steeds het karakter van een contract; en omdat zij

Sluiten